Sociālisms

0
 • Jēdziens “sociālisms” radies no latīņu valodas vārda “sociare”, kas nozīmē “dalīties”.
 • Sociālisms ir sabiedriskā iekārta, politiskā ideoloģija, kuras pamatā ekonomika veicina sociālo attiecību attīstību sabiedrībā un kurā politika ir vērsta uz sociālo attiecību pilnveidošanu, nevienlīdzības novēršanu, taisnīgu labumu sadali starp kapitālu un darbu.
 • Sociālisma ideju sistēma izveidojās un attīstījās 19. gadsimta pirmajā pusē, kā pretreakcija uz industriālās sabiedrības attīstību un tās problēmām. Iesākumā sociālisms, kā jau jebkura jauna un unikālā ideoloģija, bija diezgan utopisks un revolucionārs. Tā pirmsākumos valdīja aicinājums un mudinājums tā laika sabiedrību aizstāt ar pilnīgi jaunu sabiedrisko sistēmu, kuras pamatā ir kopīpašums un kopīgs, obligāts darbs.
 • Sociālisms sniedza ideoloģiskas atbildes uz sīko uzņēmēju un amatnieku izspiešanas no tirgus rūpnieciskā ražošanas uzplaukuma rezultātā, kā arī uz strādnieku stāvokļa pasliktināšanos.
 • Sociālisma piekritēji iestājās par cilvēku vienlīdzību, līdztiesību un kolektīvo solidaritāti ekonomikas un sociālajā jomā.
 • Sociālisma saknes meklējamas jau Platona idejās par kopēju īpašumu ideālas valsts variantā, tomēr sociālisma jēdziens pirmo reizi tiek minēts tikai 1827. gadā, angļu sociālista Roberta
 • Ovena žurnālā “The Cooperative Magazine”.
 • Sociālisma pamatlicējs tā pirmsākumos bija Kārlis Markss, veiksmīgi iedibinot sabiedrībā tā saucamās marksisma idejas un tradīcijas, bet jau pavisam drīz, 19. gadsimta beigās sākotnējo sociālismu viens pēc otra sāka nomainīt citi sociālisma paveidi, pamatā saglabājot sākotnējo marksisma doktrīnu. Tieši tā iemesla dēļ, ka sociālisma pamatideja vēlāk sadalījās 6 virzienos, nav viennozīmīgas sociālisma definīcijas un šīs ideoloģijas skaidrojuma, tomēr to mērķis ir viens – sabiedrības struktūras mainīšana sociālās nevienlīdzības un nabadzības novēršana, kas radusies kapitālisma rezultātā. Katrs no sociālisma virzieniem piedāvā savu versiju un interpretāciju šīs problēmsituācijas risināšanai.
 • Vēsturiski sociālisma virzieni bija sekojoši:
  • Utopiskais sociālisms;
  • Revolucionārais sociālisms;
  • Reformiskais jeb sociāldemokrātiskā virziena sociālisms;
  • Ētiskais sociālisms;
  • Plurālisma sociālisms;
  • Tirgus ekonomikas sociālisms;
  • u.c. virzieni, piemēram, demokrātiskais, kristīgais, katedras sociālisms.
 • Galvenās atšķirības uzskatos valdīja starp marksisma, ļeņinisma un sociāldemokrātijas piekritējiem, jo marksisti (piemēram, Frīdrihs Engelss, Kārlis Markss, Vadimirs Ļeņins) uzskatīja, ka kapitālisms ir jāgāž, bet sociāldemokrāti uzskatīja, ka pietiek ar esošās sistēmas reformu.
 • Sociālisms un sociāldemokrātisko partiju vara praksē ieviesa sociālisma kritērijus sociālās apdrošināšanas jomā un valsts daļēju kontroli finanšu kapitāla apritē, kas ietvēra sociālos pabalstus, nodarbinātības vai bezdarba apdrošināšanu, bezmaksas vai subsidēto veselības aprūpi, kā arī bērnu aprūpi un izglītību.
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE