Maksātnespēja un maksātnespējas process

0

Maksātnespēja:

 • Maksātnespēja ir fiziskas vai juridiskas personas nespēja apmierināt kreditoru prasības.

Maksātnespējas process:

 • Maksātnespējas process ir tiesisku pasākumu kopums, ar mērķi atjaunot maksātnespējas subjekta, proti, fiziskas vai juridiskas personas maksātnespēju, kā arī aizsargāt kredītdevēju intereses, piemērojot bankrotu, sanāciju vai izlīgumu. Vienkāršiem vārdiem sakot, maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāka kreditoru prasījumu apmierināšana no parādnieka mantas un parādnieka atbrīvošana no neizpildītajā saistībām, ja tam nav mantas un ienākumu visu saistību segšanai.
 • Maksātnespējas process sākas dienā, kad tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta, bet beidzas tad, kad tiesa lemj par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Process var ilgt no 1,5 līdz 3,5 gadiem, kas ir atkarīgs no parādu apjoma un spējas segt tos saistību dzēšanas procesā.
 • Maksātnespējas process noris divās daļās – bankrota un saistību dzēšanās procedūrās, kuru laikā tiek pārdota personas manta un kreditoriem visu procesa laiku tiek maksāta noteikta daļa personas ienākumu.
 • Maksātnespējas procesu vada administrators, kura amata kandidātu konkrētajam maksātnespējas procesam izvēlas un iesaka tiesai Maksātnespējas administrācija.
 • Maksātnespējas procesa izmaksas veido administratora izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas procesa likumīgas un efektīvas norises nodrošināšanu, kā arī atlīdzība, kas noteikta Maksātnespējas likuma 182. pantā un par kuras apmēru administrators rakstveidā vienojas ar kreditoriem. Administrators var saņemt atlīdzību pēc proporcionālās takses vai fiksētās takses.
 • Maksātnespējas procesa neierosināšanas un pieteikuma neiesniegšanas sekas un atbildība noteiktas Krimināllikuma 214. pantā.

Maksātnespēju raksturo:

 • Nespēja izpildīt tiesas lēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;
 • Viena vai vairākas nenokārtotas parādsaistības, kas pārsniedz 2000 EUR;
 • Parādnieka 3 nedēļu nereaģēšana uz kreditora brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu;
 • Parādnieka kā juridiskas personas darba samaksas, nelaimes gadījuma vai arodslimības atlīdzības, sociālo apdrošināšanas iemaksu neizmaksāšana darbiniekiem 2 mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas;
 • Parādnieka nespēja nokārtot parādsaistības ar izpildes termiņa beigām;
 • Parādnieka parādsaistību pārsvars pār aktīviem;
 • Parādnieka aktīvu trūkums kreditoru prasījumu apmierināšanai likvidācijas gaitā;
 • Parādnieka nespēja nokārtot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saistības.

Maksātnespējas procesa pieteikums:

 • Maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt kredītdevēji, parādnieks, administrators tiesiskās aizsardzības procesā, kā arī Valsts ieņēmumu dienests.
 • Maksātnespējas procesa pieteikumu parādnieka vārdā var iesniegt īpaši pilnvarota persona, personālsabiedrības biedri, kuriem ir pārstāvības tiesības, vai arī pārvaldes institūcija.
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE