Līzings un tā procentu likmes

0

Kas ir līzings?

Līzings ir finanšu pakalpojums, jeb savstarpējā vienošanās, kurā līzinga devējs (banka vai līzinga uzņēmums), uz noteiktu laiku, nodod līzinga ņēmējam (jums) tiesības izmantot līzinga objektu (automašīnu, vai citu preci) apmaiņa pret lūgumā noteiktajiem maksājumiem, kas ietver preces pamatsummas nosegšanu, kā arī procentu maksājumus līzinga devējam. Būtībā tas nozīmē, ka līzings ir kreditēšanas veids, kurā līzinga pakalpojumu sniedzējs iegādājas preci līzinga ņēmēja vietā un nodod to lietošanā šim ņēmējam, bet par to ietur procentu maksājumus.

Līzinga veidi

 • Finanšu līzings – Finanšu līzings ir vispopulārākais līzinga pakalpojumu veids, un parasti, ar vārdu “līzings” cilvēki saprot tieši šo finanšu līzingu. Pats finanšu līzings nozīmē to, ka līzinga devējs līzinga ņēmēja vietā iegādājas preci un ļauj, līguma noteiktajā laika intervālā, līzinga ņēmējam šo preci iegūt savā īpašumā. Tas nozīmē, ka līzinga devējs iegādāto preci uz līzinga līguma laiku patur savā īpašumā un tikai pēc tam, kad līzingā ņēmējs ir samaksājis visu preces vērtību, tā tiek nodota viņa īpašumā. Finanšu līzingā ņemtais objekts parasti tiek nosegts vairākos mazos maksājumos, kas parasti tiek maksāti katru mēnesi, līdz kopējā iemaksātā summa sasniedz 100% no līzinga objekta sākuma vērtības, un tad šī prece tiek nodota līzinga ņēmēja īpašumā.
 • Operatīvais līzings – Operatīvais līzings ir finanšu pakalpojums, kurā līzinga devējs nodod līzinga objektu lietošanā līzinga ņēmējam uz kādu konkrētu laiku, bet pēc šī laika beigām, klientam ir iespējams izvēlēties turpināt maksāt atlikušo summu līdz preces pilnai vērtībai (iegūt to savā īpašumā), vai pārtraukt saistības, atdodot preci atpakaļ līzinga devējam. Šāds līzinga pakalpojumu veids ir gluži kā noma, tikai ar iespējām nomas objektu līguma beigās iegūt savā īpašumā (samaksājot atlikušo objekta vērtību). Tas nozīmē, ka, ja tik ņemta automašīna operatīvajā līzingā, tad jūs varat noslēgt līgumu, piemēram, uz gadu, bet pēc šī gada beigām automašīnu atdot līzinga sniedzēja īpašumā un slēgt jaunu līgumu par nākamo auto. Bet ja tomēr pirmā automašīna jums iepatikās, tad ir iespējams pārstrukturēt līgumu un tieši tāpat, kā finanšu līzinga gadījumā veikt ikmēneša maksājumus līdz spēkrats nonāk jūsu īpašumā.
 • Pilna servisa līzings – Šis līzinga pakalpojums dod iespēju līzinga ņēmējam iegūt pilnīgu komfortu, jo līzinga pakalpojumu sniedzējs, līguma ietvaros, būs gatavs darīt visu, lai līzingā ņemtā prece tiktu apkopta, uzturēta un jums, kā pakalpojuma ņēmējam, būs tikai jālieto prece un jāmaksā ikmēneša maksājumi. Tas nozīmē, ka, ja pilna servisa līzingā vēlaties saņemt automašīnu, tad līzinga devējs jūsu vietā automašīnu piereģistrēs, veiks ikgadējās tehniskās apskates, nokārtos KASKO un pat veiks tehniskās apkopes. Šis pakalpojums parasti tiek piedāvāts jaunu spēkratu iegādei, kad līzinga ņēmējs ir gatavs maksāt lielākus procentu maksājumus, pretī saņemot visas iespējamās ērtības. Šis līzinga veids parasti tiek izmantots tikai dārgām precēm, tādēļ tas nav visai izplatīts pakalpojums.

Līzinga nosacījumi.

Līzinga nosacījumi ir dažādi un atkarībā no jūsu izvēlētā līzinga veida, tie var visai krasi atšķirties, tomēr ir arī dažas kopējas lietas, kas vienmēr tiek piemērotas līzingā ņemtām precēm.
 • Līzinga objekta īpašnieks – kā jau iepriekš minēju, tad līzingā ņemtās preces vienmēr būs līzinga ņēmēja īpašumā līdz brīdim, kad tiks nomaksāta visas preces vērtība, tādēļ ņemot automašīnu vai sadzīves tehniku, līzinga ņēmējs būtībā ir tikai šīs preces lietotājs nevis īpašnieks, kā to parasti reklamē pakalpojumu sniedzēji.
 • Objekta drošība – ņemot līzingā automašīnu vai citu tā teikt “kustamo” īpašumu līzinga sniedzējs parasti nosaka drošības normas, kas līzinga ņēmējam jāievēro, un kuru pārkāpšana var atspoguļoties ar paaugstinātiem procentu maksājumiem vai līgumsoda sankcijām. Šādi drošības pasākumi var būt sākot no automašīnas turēšanas apsargātā stāvlaukumā līdz pat sadzīves tehnikas noteiktai atrašanās vietai, tādēļ ņemot līzingu vienmēr pilnībā izlasiet līguma nosacījumus!
 • Līguma laušana – Ja kādu iemeslu dēļ jūs vēlaties lauzt līgumu ar līzinga devēju, tad atkarībā no saņemtā pakalpojumu veida jums būs, vainu jāatmaksā visa atlikusī preces summa vai tikai līgumsods. Parasti finanšu līzinga gadījumā vienpusēji lauzt līgumu ir iespējams tikai, ja tiek atmaksāta visa preces vērtība priekšlaicīgi, tomēr arī šajā gadījumā parasti nāksies veikt papildus maksājumus, ja tādi ir ietverti līgumā. Ja līzinga ikmēneša maksājumus nav iespējams samaksāt, tad līzingā ņemto preci pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atņemt un realizēt par tirgus vērtību, bet atlikušo summu var piedzīt ar parādu piedzinēju vai tiesas palīdzību, tādēļ jābūt uzmanīgiem, lai nesanāk tā, ka līzingā ņemtā prece tiek atņemta, bet vēl joprojām ir jāmaksā mēneša maksājumi par atlikušo summu.

Procentu maksājumi

Gluži kā jebkuram citam kreditēšanas pakalpojumam arī līzingam tiek piemēroti procentu maksājumi, kas ļauj līzinga devējiem (parasti ne-banku kreditēšanas pārstāvjiem) gūt peļņu no šī pakalpojuma sniegšanas. Procentu likmes tiek piemērotas skatoties uz klienta finansiālo stāvokli, attiecībām ar konkorēto kreditoru, kā arī skatoties uz preces vērtību, līzinga pirmās iemaksas lielumu un dažādiem riska faktoriem. Parasti līzinga procentu likmes ir no 4% līdz 10% gadā, bet tās mēdz diezgan stipri variēt, jo katrs gadījums tiek izskatīts individuāli.

Līzinga papildus maksājumi

Saņemot līzingu, pakalpojumu sniedzējs, jeb līzinga devējs, piemēros dažādus papildu maksājumus, kas sadārdzinās līzingā ņemto objektu. Atkarībā no līzinga termiņa un preces vērtības pārmaksāt var nākties no 20% līdz 70% bet šādas summas ir adekvātas ņemot vērā, ka līzinga ņēmējam ir iespējams saņemt iekāroto preci tūlītējai lietošanai, nemaksājot pilnu tās vērtības summu jau pirkuma brīdī. Pie papidus maksājumiem, kas saistīti ar līzinga noformēšanu ir jāmin tādas lietas, kā līzinga objekta patiesās vērtības novērtējums, līguma noformēšanas maksa, procentu maksājumi un pirmā iemaksa, bet, ja līgums tiek lauzts nāksies maksāt arī līgumsodu un sliktākajā gadījumā arī soda procentus vai pat tiesas izdevumus, ja lieta nonāks tik tālu.

Termini

 • Līzinga devējs – Līzinga devējs ir banka vai privātais uzņēmums, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus. Latvijas tirgū lielākais vairums līzinga sniedzēju ir nebanku sektora uzņēmumi, kas parasti ir meitas uzņēmumi lielākajām bankām.
 • Līzinga ņēmējs – Līzinga ņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas līzinga objektu no līzinga devēja, maksājot tam ikmēneša maksājumus, kas ietver gan līzinga objekta pamatvērtību gan procent maksājumus, kā arī citus papild-maksājumus.
 • Līzinga objekts – Līzinga objekts ir priekšmets, ko līzinga devējs iegādājas līguma ietvaros ar līzinga ņēmēju. Šis objekts pēc tam tiek lēnām atmaksāts no līzinga ņēmēja puses, līdz tas nonāk šīs personas īpašumā.
 • Līzinga maksa – Līzinga maksa, ir termiņ-maksājumi, ko veic līzinga ņēmējs līzinga devējam par saņemto līzinga objektu. Šie maksājumi ietver sevī gan līzinga objekta pamatsummas segšanu gan pārējos maksājumus un tiek saukti arī par izpirkuma maksājumiem vai nomas maksu.
 • Līguma komisijas maksa – Līguma komisijas maksa ir vienreizējs maksājums, kas jāveic sastādot līzinga piedāvājumu un ietver sevī, gan administratīvos izdevumus, gan papīru noformēšanas un lietas izskatīšanas maksas.
 • Procenti – Līzinga Procenti ir procenti, kas tiek aprēķināti no neapmaksātās līzinga objekta vērtības un tiek aprēķināti katrā līzinga maksājumu periodā (visbiežāk – katru mēnesi).
 • Pirmā iemaksa – Pirmā iemaksa ir naudas summa, kas jāiemaksā līzinga ņēmējam par saņemtās līzinga objektu, un, kas parasti sastāda 5% – 20% no kopējās šīs preces vērtības. Pirmā iemaksa kalpo, kā drošības garants līzinga sniedzējam, jo parāda līzinga ņēmēja apņēmību pildīt līguma nosacījumus.
PS: Atcerieties, ka arī līzings ir viens no kreditēšanas pakalpojumiem, tādēļ ar to jābūt uzmanīgi un vienmēr apsveriet savas iespējas apmaksāt uzņemtās kredītsaistības!
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE