Keinsa ekonomikas teorija jeb keinisms

0
Makroekonomika ir ekonomikas zinātnes nozare, kas nodarbojas ar ekonomikas pētīšanu kopumā. Makroekonomikas objekts ir tautsaimniecības nozari raksturojošie rādītāji, kā arī to izmaiņas. Nozīmīgākie no makroekonomikas rādītājiem ir iekšzemes kopprodukts jeb IKP, nacionālais kopprodukts jeb NKP, inflācija, bezdarba līmenis, valsts budžeta deficīts, imports, eksports u.c. rādītāji. Viens no ietekmīgākajiem un ievērojamākajiem makroekonomikas pamatlicējiem ir britu ekonomists Džons Meinards Keinss, kas radīja savu ekonomisko principu mācību – keinismu. Keinisms:
  • Tā pētījumu uzmanības centrā atrodas makroekonomikas līdzsvars.
  • Tas balstās uz atziņu, ka brīvā tirgus ekonomika automātiski nespēj nodrošināt valsts tautsaimniecības stabilitāti un pilnīgu nodarbinātību, tāpēc valstij nepieciešams aktīvi iesaistīties ekonomikas vadīšanā. Šī atziņa radās Lielās ekonomikas depresijas iespaidā, laikā no 1929. gada līdz 1933. gadam.
  • Tā pamatā ir hipotēze, ka pieprasījums rada piedāvājumu, tāpēc valsts uzdevums ir dažādos veidos veicināt un saglabāt pieprasījumu. Runājot par pieprasījumu, keinisma teorijā tiek uzskatīts, ka uzņēmēju saimnieciskos lēmumus ietekmē tieši pieprasījums. Tāpat tiek uzskatīts, ka kopējās pieprasījuma izmaiņas visbūtiskāk īstermiņā ietekmē nevis cenas, bet gan reālo produkciju un nodarbinātību, jo, Keinsaprāt, cenām un it īpaši atalgojumam ir lēna atbildes reakcija uz pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām, tāpēc periodiski rodas iztrūkumi un pārpalikumi, it īpaši runājot par darba spēku.
  • Tas īpašu nozīmi piešķir arī valsts budžeta izdevumiem, kuriem būtu jāveicina arī privātie kapitālieguldījumi.
  • Tas neatbalsta pārlieku lielu taupību un līdzekļu nepatērēšanu, jo tā samazina iespējas un ekonomiku kopumā. Šī teorija nepieciešamības gadījumā atbalsta pat bagātību pārdali.
Var šķist, ka keinisma teorija aicina ekonomiku novirzīt tikai valsts pārziņā un ieviest tajā sociālistisko plānsaimniecību, bet tā nav – ir gluži pretēji, jo viens no Dž. M. Keinsa mērķiem bija pasargāt no satricinājumiem tieši privāto tirgus ekonomiku. Dž. M. Keinsa ekonomiskie principi ir izklāstīti viņa populārākajā un ietekmīgākajā darbā “General Theory of Employment, Interest and Money” jeb “Vispārējā nodarbinātības teorija, procenti un nauda”, kas tika izdota 1936. gadā. Šis darbs 2. pēckara periodā kļuva par vadošo makro ekonomikas teoriju pasaules rietumu daļā. Turklāt, Rietumvalstu ekonomikas politika balstījās uz šo darbu līdz pat 20. gadsimta 70. gadiem.
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE