Latvijas Nebanku Kredītdevēju Asociācija

0
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija jeb LNKA ir neatkarīga un sabiedriska organizācija, kuras asociācijā ir desmit Latvijas nebanku kreditori. Asociācijas darbība ir orientēta un nebanku kreditētāju sektora pilnīgāku attīstību un tās biedru interešu aizstāvību, rūpējoties par nozares attīstību ilgtermiņā.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas misija ir:

Uzticamas, sociāli atbildīgas un uz ilgtermiņa sadarbību vērstas kreditēšanas prakses veidošana, ko patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas novērtētu pozitīvi, respektējot iespējas sabiedrībai un tās indivīdiem brīvi un nodrošināti attīstīties, ko sniedz nebanku kreditoru finanšu risinājumi.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas darbības mērķi ir:

  • Asociācijas biedru interešu saskaņošana un pārstāvēšana nebanku kreditēšanas pakalpojumu tirgū un sadarbībā ar likumdevēju un uzraudzības iestādēm;
  • Nozares labajai praksei atbilstošu standartu ieviešanas veicināšana biedru ikdienas darbībā, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzības standartiem atbilstošus nebanku kreditēšanas pakalpojumus un kvalitāti;
  • Sabiedrības izglītošana par nebanku kreditētāju sniegtajiem pakalpojumiem, lai veicinātu atbildīgu kredītu aizņemšanos.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas darbības uzdevumi ir:

  • Aktīvi līdzdarboties nozares normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un pilnveidošanā;
  • Sadarboties ar nebanku kreditēšanas jomu uzraugošajām iestādēm, kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm;
  • Organizēt pasākumus, lai cīnītos pret negodīgu komercpraksi;
  • Organizēt nozares tirgus izpēti nacionāli un starptautiski, kā arī izstrādāt attiecīgas labās prakses vadlīnijas;
  • Piedalīties dažādos pasākumos ar mērķi celt asociācijas biedru prestižu Latvijā un popularizēt to darbu;
  • Pārstāvēt asociācijas biedru intereses iestādēs un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
  • Sniegt asociācijas biedriem konsultācijas un juridisku palīdzību ar mērķi nodrošināt asociācijas mērķu sasniegšanu.
Lai sasniegto iepriekšminētos izvirzītos mērķus un uzdevumus, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija apņemas organizēt informatīvus pasākumus un profesionālas apmācības kreditēšanas, nozares darbības kvalitātes celšanas un skaidrošanas jomā, koordinēt savu darbību ar citām Latvijas un ārvalstu organizācijām, konsultatīvā tālruņa uzturēšana asociācijas biedru klientu – kredītņēmēju konsultēšana dažādās situācijās.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri

Lai kļūtu par LNKA biedru, uzņēmumam ir jābūt Latvijā reģistrētai kapitālsabiedrībai, kura ir saņēmusi licenci kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, vai ar nozari saistītai nevalstiskajai organizācijai. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri, kuri pārstāv vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas un pārstāv 15 zīmolus, ir:
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE