Kredītu reģistrs

0

Kredītu reģistrs ir informācijas sistēma, kuras pārzinis, ziņu satura un to apjoma noteicējs ir Latvijas Banka.

Kredītu reģistrs ir dibināts 2008. gadā un kopš 2012. gada tā darbību regulē Kredītu reģistra likums. Kredītu reģistra darbība tika uzsākta brīdi, kad tajā tika ievietota parādnieku informācija, kas no 2003. gada līdz 2007. gadam tika glabāta Latvijas Bankas Parādnieku reģistrā.

Kredītu reģistrā tiek vākta, uzkrāta un glabāta informācija par Kredīta reģistra dalībnieku un tā ierobežoto dalībnieku klientiem un to galvotājiem, to savstarpējām saistībām un saistību izpildes gaitu. Kredītu reģistrā tiek iekļauta informācija par klientu un tā galvotāju, vispārīga informācija par klienta un tā galvotāja saistībām, periodiska informācija par klienta un tā galvotāja saistībām, informācija par klienta un tā galvotāja saistību pārkāpumiem, kā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes informācija. Kredītu reģistra ziņām ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs, tāpēc tās nekādā veidā nepierāda klientu un to galvotāju savstarpējo saistību, kā arī ar to saistīto pārkāpumu esamību vai neesamību.

Kredītu reģistra informācija ir pieejama klientam un tā galvotājam, Kredītu reģistra dalībniekiem, ierobežotajiem Kredītu reģistra dalībniekiem, patērētāju kreditoriem, Latvijas Bankai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesai, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī maksātnespējas procesa administratoriem.

Kredītu reģistram ir vairāki mērķi:

  • Latvijas finanšu stabilitātes veicināšana, nodrošinot papildus iespēju Kredītu reģistra dalībniekiem, kā arī ierobežotajiem Kredīta reģistra dalībniekiem novērtēt esošo vai iespējamo klientu un to galvotāju kredītspēju, nodrošinot papildus iespēju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saņemt informāciju, kas nepieciešama tirgus uzraudzībai, nodrošinot papildus iespēju Latvijas Bankai saņemt informāciju, kas nepieciešama finanšu statistikai, nodrošinot papildus iespēju Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saņemt informāciju, kas nepieciešama makroekonomiskās analīzes veikšanai.

  • Veicināt atbildīgu patērētāju kreditēšanu, kā arī godprātīgu un atbildīgu kredītu aizņemšanos, nodrošinot papildus iespēju Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu patērētāju kreditoriem novērtēt patērētāju kredītspēju, lai nebūtu pieejamie tā sauktie atrie krediti interneta ar sliktu kreditvesturi.

  • Veicināt valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, nodrošinot papildus iespēju valsts institūcijām saņemt informāciju, kas nepieciešama analīzes veikšanai normatīvajos aktos noteikto uzdevumu ietvaros.

  • Sniegt papildus iespējas finansiālās grūtībās nonākuša klienta un tā galvotāja saistību izpildes veicināšanai.

Kredītu reģistra dalībnieki ir komersanti, kas Latvijā sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus vai pārņem no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku izrietošas prasījuma tiesības.

Ierobežoti Kredītu reģistra dalībnieki jeb dalībnieki ar ierobežotu statusu ir komersanti, kas zaudējuši Kredītu reģistra dalībnieka statusu, kā arī līdz statusa zaudēšanai Kredītu reģistrā iesnieguši informāciju par aktuālām klienta vai tā galvotāja saistībām.

Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE