Kredītbirojs

0

Kas ir kredītbirojs?

 • Kredītbirojs jeb, kā to citādi sauc, kredītinformācijas birojs ir uzņēmums, kas nodarbojas ar informācijas apkopošanu no dažādiem avotiem, ar fizisku vai juridisku personu kredītspējas atskaišu veidošanu, kā arī ar dažādu ar kredītrisku vadību saistītu pakalpojumu sniegšanu, lai izskaustu tādus pakalpojumus kā kredīts ar negatīvu kredītvēsturi.
 • Latvijā darbojas vairāki kredītbiroji.
 • Kredītbiroju darbības jomu Latvijā regulē Fizisko personu datu aizsardzības likums un Kredītbiroju likums, kas ir stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī un nosaka kredītbiroju darbības un kredītinformācijas apstrādes nosacījumus, kredītinformācijas glabāšanas termiņus, kredītinformācijas izsniegšanas noteikumus un atbildību par kredītinformācijas apstrādi.
 • Kredītbiroja pakalpojumu būtiskākais mērķis ir sniegt kreditoriem konkrētu kontroles mehānismu, iespēju novērtēt savu potenciālo kredītņēmēju kredītspēju un spēju izņemties finansiālas saistības, kā arī vadīt savus kredītriskus. Ja agrāk kreditoram pašam bija jāapkopo un jāanalizē potenciālā kredītņēmēja kredītspēju, tad tagad tiem ir iespēja nepieciešamo informāciju iegādāties no kredītbiroja jeb kredītinformācijas biroja.
 • Būtiski, ka arī pašiem kredītņēmējiem ir iespēja pārbaudīt kredītinformācijas precizitāti un patiesumu, iegādājoties kredītinformācijas atskaiti.

Kas ir kredītinformācija?

 • Kredītinformāciju veido visas tās ziņas, kas ietekmē kredītņēmēja kredītspēju. Ziņas var būt par kredītņēmēja kredītsaistībām, par vēsturiskajiem kredīta darījumiem un parādiem, par kredīta maksājumu disciplīnu, par kredītņēmēja ienākumiem un īpašumiem, par kredītspējas atskaišu pieprasījumiem no citiem kredītdevējiem, kā arī cita kredītņēmēja informācija.
 • Negatīvu kredītinformāciju veido slikta kredītvēsture – kavēti vai nenokārtoti kredīta maksājumi, kā arī slikta maksājumu disciplīna. Loģiski, ka negatīva kredītinformācija liecina par potenciālā klienta nespēju uzņemties kredītsaistības un plānot, un disciplinēti veikt kredīta maksājumus, kā arī samazina iespēju vēlamo aizdevumu saņemt, jo paaugstina kreditora risku. Diemžēl mūsdienu Latvijā vairākumā dominē tieši negatīvā kredītinformācija, ar kuras apstrādi nodarbojas arī parādu piedzinēji.
 • Pozitīva kredītinformācija ietver ziņas par laicīgiem maksājumiem un nokārtotām kredītsaistībām. Šādu pozitīvu kredītinformāciju var veidot aktīvas kredītsaistības, kurām vēl nav pienācis kredīta atmaksas termiņš, vai arī vienkārši pozitīva kredītvēsture.
 • Kredītinformāciju veido aktuālie un vēsturiskie dati. Aktuālie dati sniedz informāciju par pašreizējām kredītņēmēja kredītsaistībām, bet vēsturiskie dati sniedz informāciju par kredītņēmēja jau izpildītām kredītsaistībām jeb kredītvēsturi, kas var būt pozitīva vai negatīva.

Kredītbiroja informācijas ievākšanas avoti:

 • Uzņēmumi, kas sniedz informāciju par aktuālām kredītsaistībām, nenokārtotām kredītsaistībām un kredīta maksājumu disciplīnu;
 • Valsts un / vai pašvaldību informācijas sistēmas jeb datubāzes, kurās apkopota visas kreditoru un debitoru saistības, kā arī to pildīšanas disciplīna;
 • Privātpersonas, kuras var sniegt informāciju kredītspējas izvērtēšanai un krāpniecisku gadījumu atklāšanai.

Kredītbiroja produkti:

 • Kredītspējas atskaite, ko iespējams iegādāties gan kreditoriem, gan debitoriem;
 • Datu monitorings, kas ļauj sekot līdzi kredītspējas izmaiņām;
 • Kredītriska novērtējums jeb kredītreitings, kas raksturo debitora kredītrisku;
 • Citi, piemēram, kredītportfeļu pārbaudes, personalizēti risinājumi konkrētiem uzņēmumiem, identitātes aizsardzības pakalpojumi, pretkrāpšanas pakalpojumu u.c.
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE