Kredīta atteikuma tiesības

0
Ikvienam ir tiesības pārdomāt savu rīcību, piemēram, aizņemties kredītu un pēc tam pārdomāt šo kredītsaistību nepieciešamību, tās tomēr atsaucot. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jeb PTAC paredz, ka jebkuram patērētājam ir tiesības uz kredīta atteikumu. Kā tas izpaužas, noskaidrosim turpinājumā. 14 dienu laikā no kreditēšanas līguma noslēgšanas brīža patērētājs ir tiesīgs izmantot savas atteikuma tiesības, atkāpjoties no patērētāja kreditēšanas līguma un nesniedzot kredītdevējam nekādus paskaidrojumus. Atteikuma termiņš tiek skaitīts no dienas, kad ir noslēgts patērētāja kreditēšanas līgums, vai no dienas, kad patērētājs ir saņēmis visu ar kreditēšanas līgumu saistīto informāciju, ja tā saņemta pēc līguma noslēgšanas dienas. Ja patērētājs vēlas izmantot savas atteikuma tiesības, viņš, iekļaujoties termiņā, rakstveidā un saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu paziņo par to kredītdevējam. Pēc tam, kad kredītdevējs ir informēts, nekavējoties un iekļaujoties 30 dienu termiņā patērētāja pienākums ir atmaksāt kredītdevējam saņemto aizdevuma summu un uzkrātos procentus par aizdevuma izmantošanu no tā saņemšanas dienas līdz tā atgriešanas dienai. Procenti tiek aprēķināti, balstoties uz kreditēšanas līgumā noteikto procentu likmi. Kad patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, kredītdevējam nav tiesību no patērētāja pieprasīt jebkādu kompensāciju, izņemot kompensāciju par neatmaksājamām izmaksām. Jāuzsver, ka atteikuma tiesības neietekmē patērētāja kreditēšanas līgumu, ja tas ir noslēgts preces vai pakalpojuma iegādei. Jāpiemin, ka atteikuma tiesības attiecas arī uz īstermiņa aizdevumiem, kuru atmaksas termiņš ir 30 dienas. Tomēr jāatzīmē, ka viss nav tik vienkārši, jo arī uz atteikuma tiesību izmantošanu attiecas vairāki ierobežojumi. Atteikuma tiesības neattiecas uz kreditēšanas līgumiem, kuros kredīta summa nedrīkst pārsniegt vai nepārsniedz 140 EUR, kuri noslēgti ar nolūku iegādāties nekustamo īpašumu vai kuri ir nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku, saskaņā ar kuriem aizdevums tiek piešķirts nemaksājot procentus un citus papildus maksājumus, kā arī uz tādiem līzinga vai nomas līgumiem, kuros patērētājam nav tiesību iegādāties līguma objektu. Jāuzsver, ka izmantot atteikuma tiesības ir finansiāli izdevīgāk nekā atmaksāt aizdevumu pirms termiņa beigām, jo atteikuma gadījumā komisijas maksa tiek aprēķināta par katru izmantoto dienu, bet priekšlaicīgas atmaksas gadījumā komisijas maksa tiek aprēķināta par 30 dienu periodu.
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE