Kas ir galvotājs un galvojums?

0
Galvotājs jeb galvinieks ir fiziskā persona, kura ir atbildīga par trešās personas kredītsaistībām. Ja trešā persona vairs nespēj pildīt kredītsaistības, proti, ir kļuvusi maksātnespējīga, kredītsaistību nokārtošanu jeb kredīta atmaksāšanu veic galvotājs. Savukārt, galvojums ir līgums, kas tiek noslēgts starp kredītņēmēju un galvojumu, un kas nosaka iepriekšminētās saistības, abu pušu tiesības un pienākumus. Galvotāja un galvojuma jēdzieni ir radušies jau senajos laikos, kad galvotājs par otra parādiem atbildēja ar savu galvu – ja parādu nespēja atdot ne parādnieks, ne galvotājs, galvotājam tika nocirsta galva. Mūsdienās galvotāja galvojuma pamatā var būt finanšu līdzekļi vai arī mantiskais īpašums. Galvotājam galvošanas laikā fiziski nepieder nekāda daļa no kreditora aizdevuma vai īpašuma, par ko ir sniegts galvojums, taču uz to ir iespējams kandidēt, pret trešo personu jeb kredītņēmēju vēršoties tiesā.

Kādās situācijās ir nepieciešams galvotājs?

Kad persona vēlas aizņemties kredītu, bet tas konkrētu iemeslu dēļ personai tiek atteikts, kredītņēmēja persona var kreditoram piedāvāt nodrošinājumu jeb ķīlu vai galvotāju, kurš debitora maksātnespējas gadījumā garantētu parādsaistības nokārtot. Galvotājs var būt nepieciešams situācijas, kad kredītņēmēja personai ir slikta kredītvēsture vai kredītam neatbilstoša maksātspēja jeb kredītspēja. Šādās situācijās personas vienīgā opcija ir nodrošinājuma piemērošana kredītam – tiek ieķīlāts īpašums, kura tirgus vērtība atbilst aizdevuma summai, vai arī tiek nodrošināts galvotājs, kurš ir kredītspējīgs jeb spējīgs sniegt galvojumu aizdevuma pilnas summas apmaksai.

Galvotāja atbildība

Tā kā kredīta līgumi šādās situācijās tiek slēgts starp visām trijām pusēm – starp kreditoru, kredītņēmēju un tā galvotāju, tad gadījumā, ja debitors pārtrauc veikt kredīta maksājumus kreditoram, kredītdevējs vai parādu piedzinēji ir tiesīgi vērsties pret galvotāju ar prasību nomaksāt kredītņēmēja parādu. Galvotājs no tā pienākumiem tiek atbrīvots tikai tajā brīdī, kad aizdevuma summa ir pilnībā nomaksāta, neatkarīgi no tā, vai kredītu ir nomaksājis pats kredītņēmējs vai tomēr galvotājs. Lai kredītņēmējs un galvotājs varētu justies viens par otru un savstarpējām saistībām droši, galvotājs ir jāizvēlas ļoti rūpīgi, tieši tādēļ nereti kredītņēmējs par galvotāju izvēlas kādu radinieku vai tuvinieku. Arī galvotājam trešās personas kredītsaistību uzņemšanās ir milzīgs solis, kas prasa morālu sagatavotību, nopietnību un atbildību, jo būtībā galvotāja rīcība pārsniedz visas līgumā noteiktās morālās saistības – galvojums ir nolīgums, kas paredz apņemšanos nomaksāt trešās personas parādus, ja tā pati to vairs nebūs spējīga izdarīt, kā arī tā ir nopietna atbildība, kas galvotājam var likt uzņemties pārmērīgas parādsaistības, it īpaši situācijā, kad kredītņēmēja finansiālā situācija nav stabila.
Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE