Kas ir 3. pensiju līmenis?

0
  • Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas pensiju sistēma, kura ietver trīs līmeņus. 1. pensiju līmeni veido valsts obligātā nefondēto pensiju shēma, 2. pensiju līmeni veido valsts fondēto pensiju shēma, bet 3. pensiju līmeni veido brīvprātīgā pensiju shēma, kas sāka darboties jau 1998. gada jūlijā. Pensiju sistēmas galvenais darbības princips visos tās līmeņos ir: jo lielāks sociālo iemaksu apmērs tiek veikts tagadnē, jo lielāks būs pensijas apmērs nākotnē.

  • 3. pensiju līmenis, atšķirībā no 1. un 2. pensiju līmeņa, darbojas uz brīvprātības principa, proti, tas sniedz iespēju personai individuāli pēc savas izvēlēs veidot papildu finanšu uzkrājumu savai nākotnes pensijai privātajos pensiju fondos, tāpēc tas tiek saukts arī par privāto brīvprātīgo pensiju shēmu.

  • Dalība 3. pensiju līmenī ir kārtējā iespēja laikus parūpēties par savu finansiālo nodrošinājumu vecumdienās. Regulāra un ilglaicīga iemaksu veikšana privātajos fondos veido uzkrājumu papildus 1. un 2. pensiju līmeņu pensijām.

  • Iemaksas privātajos fondos tiek ieguldītas vērtspapīros, kas pēc tam, atkarībā no personas izvēlētā ieguldījumu plāna, finanšu tirgus situācijas, kā arī līdzekļu pārvaldītāja darbības, nodrošina kapitāla pieaugumu.

Kas pārrauga un izmaksā 3. pensiju līmeņa uzkrājumu?

  • 1. un 2. pensiju līmeni pārrauga VSAA, kuras uzdevums ir šo shēmu darbības nodrošināšana, reģistrējot sociāli apdrošinātās personas un to iemaksas, kā arī veikt pensiju izmaksas, kas ietver darba devēju un personas sociālās apdrošināšanas maksājumus. Savukārt 3. pensiju līmeni pārrauga privātie pensiju fondi, kuros personas brīvprātīgi iegulda daļu savu ienākumu individuāli vai ar savu darba devēju starpniecību.

  • Pašlaik pastāv divu veidu pensiju fondi – slēgtie jeb uzņēmumu fondi, kuri paredzēti tikai uzņēmumu darbiniekiem, un atklātie, par kuru dalībniekiem tieši vai ar darba devēju starpniecību var kļūt ikviena privātpersona. Balstoties uz likumu, tiesības veidot privātos fondus pieder gan juridiskām personām, gan Latvijas komercbankām, kuras ir tiesīgas pieņemt fizisko personu noguldījumus, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām, kuras ir tiesīgas veikt dzīvības apdrošināšanu. Privātie pensiju fondi rūpējas ne vien par finanšu līdzekļu saglabāšanu, bet arī par uzkrājumu vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

3. pensiju līmeņa dalībnieka tiesības

  • Personai ir tiesības interesēties par fonda darbību, iegūt finansiālās darbības rezultātu pilnīgu pārskatu, pārskaitīt uzkrājumu uz citu privāto pensiju fondu, personai vai tās darba devējam, atkarībā no tā kurš veic iemaksas, saņemt attiecīgus nodokļu atvieglojumus. Personai ir tiesības būt vairāku privāto pensiju fondu dalībniekam, maksāt fondā paša noteiktu summu jebkurā valūtā, kā arī izņemt uzkrājumu sev vēlamā vecumā.

Kā kļūt par 3. pensiju līmeņa dalībnieku?

  • Par konkrētu pieteikšanos 3. pensiju līmenim un iemaksu veikšanas veidu un kārtību jāinteresējas pie potenciālo privāto pensiju fondu administrācijas Latvijas komercbankās, apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī pie juridiskajām personām.

Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE