Ātro kredītu likums

0

Mūsdienās Latvijā atsevišķa ātro kredītu likuma vēl nav – ir tikai atsevišķi likumu panti un punkti, kas attiecas uz ātrajiem kredītiem, bet tie tomēr ir tikai iekļauti citos, ar ātrajiem kredītiem tieši nesaistītos likumos, piemēram, “Civillikumā” un “Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”. Aktualizējoties kredītu nozīmei mūsdienu patērētāju dzīvēs, pastāvīgi pieaugot to popularitātei un skaitam, rodas cerība, ka drīz vien tiks izstrādāts atsevišķs un specializēts ātro kredītu likums, kas gan ātro kredītu kreditoriem, gan debitoriem kalpos par nopietnu un detalizētu informācijas avotu, kā arī juridisko balstu.

Uz doto brīdi nebanku kreditoru jomu Latvijā vistiešāk regulē “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, kā arī 2011. gada 29. marta MK noteikum Nr. 245Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”. Minēto licenci patlaban saņēmuši 52 komersanti, no kuriem 18 ir ātro kredītu aizdevēji.

Līdz šim visi izvirzītie un apstiprinātie likumprojekti ātro kredītu jomā ir bijuši saistīti ar ātro kredītu izsniedzēju darbības ierobežošanu un patērētāju tiesību aizsardzību. Valsts ir ieinteresēta nebanku kreditoru darbības ierobežošanā galvenokārt tāpēc, lai palielinātu ātro kredītu jomas naudas apriti valsts ekonomikā, nevis tās uzkrāšanos nebanku kreditoru biznesā. Bažas rada arī ātro kredītu parādnieku būtiskais skaits, kā arī tas, ka šie aizdevēji bieži vien sniedz kredītus ar sliktu kredītvēsturi.

Par ātro kredītu jomas regulēšanas nepieciešamību tika runāts jau sen, bet tikai pirms pāris gadiem runas vainagojās ar konkrētiem likumprojektiem un grozījumiem likumos. Ir pieņemti noteikumi, kas nosaka, ka nebanku kreditoriem privātpersonu kreditēšanai ir jāiegādājas licence 50000 LVL jeb 71140 Euro vērtībā. Kādu laiku darbojas arī likums, kas ierobežo ātro kredītu reklāmas – gan to pārraides biežumu un laiku, gan to saturu.

Tikai pavisam nesen ir apstiprināti likumprojekti, kas nosaka, piemēram, aizdevēju kredītlikmju jeb GPL (gada procentu likmju) griestus, kas nedrīkst pārsniegt 100%, ierobežo maksājumu kavējuma procentu apmēru līdz 18 procentpunktu gadā jeb 0,05% dienā, nebanku kreditoru darba laiku, kas aizliedz kredītus izsniegt nakts stundās no 23:00 – 07:00, kā arī nosaka patērētāju kreditēšanas līguma aizdevuma dalītu, līguma termiņam, procentiem un pamatsummai proporcionālu atmaksu ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Vairāki likumprojekti atrodas vēl tikai izstrādes stadijā un vēl nav apstiprināti, bet idejiski tie pašlaik nosaka, ka, piemēram, tiks aizliegts izsniegt kredītus personām, kurām nav darba vietas vai pastāvīgu ienākumu, tādā veidā izskaužot tādus pakalpojumus, kā kredīts bez darba vietas. Kā zināms, nebanku kreditori nereti nemaz neizskata potenciālā klienta kredītvēsturi, pamatojot to ar izsniedzamās summas nelielo apmēru, taču tiek izstrādāti likumprojekti, kas nosaka, ka kredītdevējam būs jāizvērtē potenciālā klienta kredītvēsture un maksātspēja arī tādā gadījumā, ja izsniegtā aizdevuma summa būs mazāka par, piemēram, 150 EUR. Turklāt klientam sava maksātspēja arī neliela aizdevuma gadījumā likumprojektā noteiktajās robežās, piemēram, virs 500 EUR, turpmāk būs jāpierāda, iesniedzot kreditoram atbilstošu dokumentāciju, piemēram, izziņu no VID un VSAA, sava konta izrakstu un rakstisku apliecinājumu no darba devēja.

Kā nākas secināt, ātro kredītu jomā ir ieviestas būtiskas izmaiņas, taču par to realizāciju dzīvē vēl ir pāragri spriest, proti, ir jāpaiet laikam, lai salīdzinātu rādītājus pirms likumprojektu apstiprināšanas un pēc tās. Skaidrs ir viens – ātro kredītu jomu tuvākajā nākotnē skars vēl citi likumprojekti, kas šo jomu no valsts puses regulēs un ierobežos.

Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE