2. pensiju līmenis

0

Kas ir 2. pensiju līmenis?

 • pensiju līmenis Latvijā tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā.
 • pensiju līmenis ietver valsts fondēto jeb uzkrājošo pensiju shēmu.
 • Šī shēma sniedz iespēju personai veidot uzkrājumu papildus valsts nodrošinātajai 1. pensiju līmeņa jeb obligātās nefondētās pensiju shēmas vecuma pensijai. Vienkāršāk sakot, 2. pensiju līmenis sniedz iespējas saņemt papildus ienākumus vecumdienās papildus valsts nodrošinātajai vecuma pensijai.
 • pensiju līmeņa mērķis ir personas pensiju kapitāla un tā pieauguma veicināšana. Personas kapitāla pieaugums 2. pensiju līmenī iespējams tādā gadījumā, kad persona daļu no savām sociālajām iemaksām uzkrāj un iegulda kapitāla un finanšu tirgū.

Kā veidojas 2. pensiju līmeņa uzkrājums?

 • Kopš šī līmeņa ieviešanas noteikta daļa no personas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek izmaksāta valsts pensionāriem, bet tiek uzkrāta un ieguldīta pašas personas nākotnes pensijā jeb, precīzāk sakot, tiek ieguldīta kapitāla un finanšu tirgū un tiek uzkrāta personas personīgajā kontā. Jāuzsver, ka 2. pensiju līmeņa dalībnieku konts nav personas bankas konts, bet gan valsts konts jeb fonds, tāpēc personām pirms pensijas vecuma sasniegšanas nav piekļuve saviem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti izsniegšanai tikai pēc personas pensijas vecuma sasniegšanas.
 • pensiju līmeņa papildus uzkrājums veidojas, kad daļa no personas kontā reģistrētā pensijas kapitāla tiek ieguldīta valsts vērtspapīros un banku depozītos. Daļa no personas bruto algas tiek iemaksāta personas sociālajās iemaksās, no kurām daļa automātiski tiek reģistrēta un iemaksāta personas 1. un 2. pensiju līmenī, proti, pensiju kapitāla apjoms jeb 20% no personas bruto algas tiek attiecīgi sadalīts starp 1. un 2. pensiju sistēmas līmeni. Tālāk 2. pensiju līmeņa iemaksas tiek ieguldītas personas izvēlētajā ieguldījumu plānā un izvēlētās turētājbankas naudas kontā.
 • Izvēloties personas vēlmēm atbilstoši ieguldījumu plānu, personai ir atbildīgi jāizvērtē vecuma faktors – jāizvērtē personas paredzamais dalības laiks 2. pensiju līmenī, kas jo lielāks, jo mazāk riskants un pretēji. Gadiem ejot un maksimāli izvairoties no iespējamajiem riskiem, ieguldījumu plānu iespējams un pat ieteicams mainīt.

2. pensiju līmeņa uzkrājuma apmērs un tā izmaksa

 • pensiju līmeņa pensijas kapitāla apmērs ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā personas algas apmēra, aktuālās iemaksu likmes, ieguldījumu peļņas, kā arī dalības ilguma 2. pensiju līmenī.
 • Persona var izvēlēties vienlaicīgi saņemt 1. un 2. pensiju līmeņu pensijas vai arī, atstājot tās sevis izvēlētas apdrošināšanas sabiedrības pārraudzībā, saņemt polisē noteiktos periodos.
 • Kā jau minēts, 2. pensiju līmeņa uzkrājums personai tiek izmaksāts, sasniedzot pensijas vecumu.

Pieteikšanās 2. pensiju līmenim

 • Ja persona ir dzimusi pēc 1971. gada 1. jūlija, strādā un ir vismaz 15 gadus veca, 2. pensiju līmenī tā ir iekļauta automātiski. Tai ir tikai jāizvēlas savs ieguldījumu plāns un līdzekļu pārvaldītājs, ko iespējams izdarīt iesniedzot iesniegumu jebkurā VSAA nodaļā vai jebkurā Latvijas komercbankā. Taču tās personas, kas dzimušas laikā no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam var brīvprātīgi kļūt par 2. pensiju līmeņa dalībnieku.

Dalies ar citiem:

Par autoru

Dzīvē ir dažādi vaļas prieki - mans ir rakstīšana, un tieši - par finansēm. Latvijā atro kredītu tirgus pēdējos gados ir ļoti populārs, man mēŗķis ir brīvos brīžos palīdzēt cilvēkiem izdarīt gudru izvēli plašajā piedāvājumu klāstā.

Atstāj komentāru

CLOSE
CLOSE